พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ร่วมกับ CSR Asia จัดงานสัมมนาและงานแถลงข่าว Disaster Preparedness Forum 2017 “Build Better Now”

Prudential.CSR.Asia.2017

Prudential.CSR.Asia.2017

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ร่วมกับ CSR Asia จัดงานสัมมนาและงานแถลงข่าว

Disaster Preparedness Forum 2017 “Build Better Now”

 

มร.โดนัล แคแนค ประธานกรรมการ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น (กลาง) มร.มาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น (ขวา) และ ดร.ริชาร์ด เว็ลฟอร์ด ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง CSR Asia (ซ้าย) จัดงานสัมมนาและงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ Disaster Preparedness Forum 2017 ในหัวข้อ “Build Better Now”


              งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ รัฐบาล และภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมความร่วมมือในเชิงบูรณาการ เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียจากเหตุภัยพิบัติ ครอบคลุมถึงความเสียหายทางกายภาพ เศรษฐกิจ และที่สำคัญที่สุด คือ การสูญเสียชีวิต รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้สามารถทนทานต่อวาตภัย อุทกภัย และ แผ่นดินไหว

 

งานสัมมนาและงานแถลงข่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------

เกี่ยวกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านการประกันชีวิตในประเทศไทยมากว่า 22 ปี พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับหลากหลายรูปแบบความต้องการของลูกค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออม การลงทุน และความคุ้มครอง โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ ช่องทางธนาคาร ตัวแทน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม  โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมที่จะรับฟังและอยู่เคียงข้างทุกความสัมพันธ์ของครอบครัวคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

ณัฐวรา พัสถาน (เกด) / nuttavara.patsatan@prudential.co.th / +66 98 249 4095

หงษ์นภา อิสระพัฒนะพงษ์ (หงษ์) /  hongnapa.isarapatanapong@prudential.co.th /+66 2352 8041   

Back to Top