กิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน”

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_01

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_02

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_03

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_04

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_05

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_06

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_07

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_08

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_09

Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_01
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_02
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_03
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_04
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_05
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_06
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_07
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_08
Thumbnail_CSR_Chaimans Challenge_Safe School 2015_09

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นำทีมอาสาสมัครพรูเด็นเชียลกว่า 30 คน ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดกิจกรรมอาสาสมัคร “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน”เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยต่อการพักพิงและใช้งาน อาทิ สนามเด็กเล่น ห้องพยาบาลโรงเอนกประสงค์ โรงอาบน้ำ และแทงค์น้ำฯ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่เด็กๆ ครู และสมาชิกในชุมชนกว่า 120 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้บวยกะลา อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่18-20 กันยายน 2558

Back to Top