โครงการ ชะ-ชิ้ง

การ์ตูนชะ-ชิ้ง คือหนึ่งในโครงการริเริ่มที่สำคัญของมูลนิธิพรูเด็นซ์ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของ พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย การผลิตการ์ตูนดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของการ์ตูนเน็ตเวิร์ก ช่องการ์ตูนและรายการเด็กชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก และความเชี่ยวชาญของ ดอกเตอร์ อลิส ไวล์เดอร์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องจิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาการศึกษา รายการการ์ตูนชะ-ชิ้ง ใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยดนตรีที่เหมาะสมกับช่วงวัยและดึงดูดใจ เพื่อสอนเด็กๆ เกี่ยวกับแนวความคิดการบริหารเงินพื้นฐานที่สำคัญ นั่นคือ การหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่ายและการแบ่งปัน

การ์ตูนชะ-ชิ้ง เกิดขึ้นจากผลการสำรวจที่ได้มาในเดือนมิถุนายน พ. ศ. 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองมีความต้องการที่จะให้ความรู้กับบุตรหลานของตนในเรื่องการบริหารเงินโดยใช้เครื่องมือที่มีความสนุกสนาน น่าสนใจและง่ายต่อการจดจำ โดยเริ่มเปิดตัวใน 8 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเกาหลี

การ์ตูนชะ-ชิ้ง คือ ซีรีย์มิวสิควิดีโอแอนิเมชันทางโทรทัศน์ ความยาว 3 นาที สำหรับเด็กอายุเจ็ดถึงสิบสองปี ที่ผลิตโดยการ์ตูนเน็ตเวิร์กและออกอากาศทางช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์ก องค์ประกอบอื่นๆ ของรายการ คือ เว็บไซต์ www.cha-ching.com ที่มีเกมส์และแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งนำเสนอโครงเรื่องการบริหารเงินในชีวิตจริง แหล่งข้อมูลออนไลน์ และแผนกิจกรรม ที่ผู้ปกครองและครูผู้สอนสามารถนำมาใช้สอนเด็กนักเรียนและบุตรหลาน รวมถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ใช้ iPod touch, iPhone และ iPad ที่ช่วยให้เด็กติดตามวงจรการเงินของตนได้

Back to Top