ตำแหน่งงานว่าง

Accounting

Responsibilities:

 • Review the correctness of accrued expense transactions
 • Review account reconciliation of accrued expenses and help to coordinate with each department to clear the long outstanding transactions
 • Review and analyze Sales Incentive and Customer Campaign Request
 • Review and analyze Internal/External Memo on incentives related
 • Prepare cost control sheet report and control the incentives budget for sales channels
 • Review and analyze monthly Cost Control Sheets to ensure accurate accruals
 • Prepare the accrued expenses for sales incentives & customer campaigns
 • To be the department budget coordinator and focal point for purchase requisition (PR) and Goods Receipt (GR) request.
 • Ensure the timeliness of monthly and yearly closing schedule
 • Coordinate with related parties to prepare report

 

Qualifications:

 • Bachelor's Degree in Accounting or related CPA qualification
 • At least 5-8 years experiences in Accounting/Auditing/Tax or related position
 • Insurance business is preferable
 • Experience in using A/S400, Sun System and Vision is preferable
 • Good knowledge in Withholding tax and VAT
 • Proficient in Microsoft Office

Actuary

Responsibilities:

 • Lead a team to price and prepare approval document for OIC and PCA approval
 • Implement Prophet pricing and educate pricing team member to be able to produce financial measurements to PCA using Prophet
 • To design profit sharing mechanism for low interest rate environment
 • Get company prepared for potential guideline from the OIC on managing participating products
 • To partner with investment team effectively for the business solution which relate to

 

Qualifications:

 • Master or Bachelor degree in mathematical based subjects
 • Mimimum 3 years experience in actuary or insurance product
 • Fellowship of internationally recognized actuarial board
 • Know actuarial standard practices which are applied internationally

Responsibilities:

 • Perform economic capital, Solvency II, and IFRS valuation. This includes Year‐End, Half‐Year, quarterly and monthly reporting, as well as business planning and forecasting
 • Develop and lead the Financial Risk Management function as a result of the increasing requirement on FRM
 • Support Head of Valuation and Chief Actuary in the review of regular experience monitoring reports, and drilling into the underlying reasons for movements in the results, to aid annual assumptions review
 • Support Head of Valuation and Chief Actuary in addressing specific business issues such as model changes, introduction of new regulation, new/re‐negotiation of existing reinsurance treaties, etc.
 • Develop the technical capability of the subordinates

 

Qualifications:

 • 8‐15 years of experience, with progress in actuarial qualifications
 • Articulate communicator, with good ability to interpret actuarial results
 • Valuation experience, with preference for IFRS/US GAAP and Solvency II experience
 • Strong technical and analytical skills

Customer Service

Responsibilities:

 • Handle all call enquiry and able to provide alternative solution to customer
 • Handle the policy cancellation request and convince customer to hold the policy
 • Handle customer request (i.e. policy alterations) and forwards to concerned department for transaction processing
 • Handle customer objection and complaint
 • Handle calls with both accuracy and courtesy and ensure that service level agreement is achieved


Qualifications:

 • Bachelor Degree in any fields
 • Age between 20-30 years old
 • 1-2 years of experience in Customer Service Field
 • Service oriented with positive attitude

IT

Responsibilities:

 • Identify, analyze, and document solution requirements from business perspective (internal and external)
 • Work with business users and IT team to ensure proper translation of business requirements to IT solution requirements
 • Develop presentations of models, findings/analysis, wireframe, prototype, business specifications, system design specifications, plans and/or conclusions on a continuous improvement basis to stakeholders
 • Prepare test cases, test scenarios, and testing plan
 • Carry out the activities related to user experience, user research, concept design, and usability testing
 • Assists with coordination of projects; leads and coordinates work of others to implement applications
 • Maintains professional knowledge of current trends and developments in the field and applies pertinent new knowledge to performance of other responsibilities.
 • Maintains a consistent, high quality, customer-focused approach when conducting business and providing services or products to clients, the general public and other external customers.
 • Participate in UAT, defect reporting and resolution as required.
 • Ensure issues are identified, tracked, reported on and resolved in a timely manner
 • Participate in companywide cross-functional projects & programs
 • Provide post implementation support, such as problem resolution, adjustments to new procedures, and change management
 • Work with business counterparts to identify demand/ needs and prioritiz

 

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, MIS, or related fields
 • Minimum 5 years in business analyst role
 • Strong technical analysis skills; ability to analyze complex business cases, engage business users and develop solutions to complex technical problems
 • Excellent communication and strong interpersonal skills
 • Knowledge in UI/UX design, customer journey design, usability testing, and SEO
 • Technology enthusiast, creativity, energetic, fast learne
 • Agile/ SCRUM is an advantage
 • Life insurance knowledge is an advantage

 

Responsibilities:

 • Analyzes user requests to determine parameters of required program and if a new program must be created or if an existing program can be modified.
 • Designs, codes, tests, maintain, and documents highly complex computer programs based on user requests.
 • Builds highly complex user interface applications and back-end databases using expert-level skills in various web development tools, programming languages and scripting languages
 • Authors highly complex web pages and complex templates into which user content is loaded to generate dynamic web pages.
 • Prepares user and technical documentation for the implementation, support, and running or new and/or modified systems
 • Assists with coordination of projects; leads and coordinates work of others to develop, test, install and modify programs.
 • Maintains professional knowledge of current trends and developments in the field and applies pertinent new knowledge to performance of other responsibilities.
 • Maintains a consistent, high quality, customer-focused approach when conducting business and providing services or products to clients, the general public and other external customers.
 • Conducting user acceptance testing to ensure the program can be used easily, quickly and accurately.
 • Writing detailed documentation for the operation of the program by users and computer operators.
 • Consulting manuals, periodicals and technical reports to learn new ways to develop programs and maintain existing skills and knowledge.
 • Updating, repairing, modifying and developing existing software and generic applications.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Computer Sciences or related fields.
 • Minimum 3 years in computer programming.
 • Ability to work under complex condition and time constraint.
 • Multiple programming languages skillset
 • Technology enthusiast, creativity, energetic, fast learner
 • Strong Frontend development framework
 • Experience with modern JS frameworks (AngularJS, ReactJS, NodeJS)
 • Web Application Development (HTML5/CSS, JavaScript Frameworks, JQuery, JSF)
 • Experience with enterprise mobile platforms is an advantage (IBM Mobile First, Oracle MAF and similar)
 • Experience with shell scripts
 • Source code management (SVN, Git)
 • Web Service Integration (RESTful, SOAP)
 • Application Server (WebLogic Server, IBM Websphere Server, JBoss, Tomcat, Apache)
 • Java knowledge is an advantage
 • Mobile Application Development (native/hybrid) IOS or Android
 • Database knowledge (NoSQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, DB2 or Java DB on web) is an advantage
 • TDD/unit tests is an advantage
 • SCRUM is an advantage
 • Life insurance knowledge is an advantag

Responsibilities:

 • Analyzes user requests to determine parameters of required program and if a new program must be created or if an existing program can be modified.
 • Designs, codes, tests, maintain, and documents highly complex computer programs based on user requests.
 • Builds highly complex user interface applications and back-end databases using expert-level skills in various web development tools, programming languages and scripting languages
 • Authors highly complex web pages and complex templates into which user content is loaded to generate dynamic web pages.
 • Prepares user and technical documentation for the implementation, support, and running or new and/or modified systems
 • Assists with coordination of projects; leads and coordinates work of others to develop, test, install and modify programs.
 • Maintains professional knowledge of current trends and developments in the field and applies pertinent new knowledge to performance of other responsibilities.
 • Maintains a consistent, high quality, customer-focused approach when conducting business and providing services or products to clients, the general public and other external customers.
 • Conducting user acceptance testing to ensure the program can be used easily, quickly and accurately.
 • Writing detailed documentation for the operation of the program by users and computer operators.
 • Consulting manuals, periodicals and technical reports to learn new ways to develop programs and maintain existing skills and knowledge.
 • Updating, repairing, modifying and developing existing software and generic applications

 

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Computer Sciences or related fields.
 • Minimum 5 years in computer programming.
 • Ability to work under complex condition and time constraint.
 • Solid life insurance system domain expertise.
 • Strong JAVA development expertise for middle-tier integration and web front-end.
 • Web Application Development (HTML, CSS, JavaScript Frameworks, JQuery, JSF
 • Strong experience in mobile hybrid/native apps development (iOS/Android).
 • Experience with modern JS frameworks (AngularJS, ReactJS, NodeJs) and Cordova.
 • Experience with enterprise mobile platforms is an advantage (IBM Mobile First, Oracle MAF and similar)
 • Application Server (WebLogic Server, IBM Websphere Server, JBoss, Tomcat, Apache)
 • Database: SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2 or Java DB on web.
 • Microsoft Products: MS Office , MS Windows.
 • Knowledge of AS400 environment and programming language is an advantage. 

Marketing

Responsibilities:

 • Develop the culture, capacity and capability of the organization to truly embrace digital opportunities so that digital thinking and delivery becomes fully embedded
 • Define key business challenges and needs in the digital space and provide the solutions to meeting these challenges
 • Lead and execute digital transformation strategy and program to deliver organizational strategy, through building powerful strategic alliances across the organization to ensure the commitment to digital engagement is owned by all
 • Develop the culture, capacity and capability of the organization to truly embrace digital opportunities so that digital thinking and delivery becomes fully embedded
 • Work with IT team and related parties to ensure coherence of IT and wider digital planning and delivery across all aspects of infrastructure and support including CRM systems/approaches.
 • Develop business cases for digital investment and oversee the budget allocated to digital activities.


Qualifications:

 • Degree in Information Technology, Computer Science, or its equivalent.
 • Experience across core technical delivery and solution architecture disciplines including Application Architecture; Integration Architecture and Information and Data Architecture
 • Evidence of professional achievement in digital systems transformation.
 • A track record in significant transformation program delivery and change management in a digital/mobile/IT context, which is built on strong senior internal relationships and inspiring change beyond directly managed teams
 • Extensive experience of working with creative and technical development of existing and emerging digital solutions and technology to tackle key organization problems ideally across marketing, communications, IT and service delivery, and their integration.
 • Understands the value of test driven development, continuous integration, continuous deployment, and regression test coverage
 • Able to lead and work collaboratively with vendors, testers and operational teams to ensure a high standard of testing is enforced and technical issues / gaps are effectively resolved before rollout, so that deployed solutions are of excellent quality, and being able to deliver value to the business early.
 • Possess leading digital and mobile technical competency as well as enterprise implementation experience with contemporary digital tools, offerings and products.

Risk and Compliance

Responsibilities:

 • Provide assistance to Head of Operational Risk Management on matters relating to oversight across all risks
 • Ensure compliance with all the regulatory and statutory requirements set up by the local regulatory supervisory bodies i.e. OIC / SEC / AMLO
 • Ensure compliance with the Regional Risk Framework and its components and escalation of risk and compliance issues to local Risk Committee and its sub-committees, where required
 • Be a secretary of local Risk Committee, responsible for facilitating and supporting the Committee
 • Monitor risk exposure against PCA’s risk appetite and limits and challenging action(s) taken in case of breach
 • Facilitate the identification and assessment of Risks within the Company. Assist in determining the effectiveness of Risk Management and Control Plan of the Company. Also assist the Division /Functional Areas to meet the Local and Regional Risk Management requirements
 • Maintain and update the Quarterly Key Risk reports, Control Plan and Incident Report. Also coordinate all matters relating to Division risks with the Division Head /Risk Coordinators to follow-up on outstanding issues and updating the action plans etc. Collate, monitor, challenge and test completeness of Risk Information
 • Coordinate with other 2nd line functions (e.g.: Compliance, Financial Risk Management, Information Risk Management and Business Continuity Risk Management) regularly to identify the emerging trends in risks and continue to monitor company’s risks

Qualifications:

 • A master’s degree in Risk Management, Accounting or other related fields
 • Minimum of 5 years experience in life insurance company
 • Experiences in External Audit from Big 4 or Internal Audit in Insurance Company
 • Must be able to effectively work independently as well as in a team
 • Excellent Communication skill and ability to articulate complex technical issues in clear and concise manner
 • Excellent command in both written and spoken English
 • Proficient in Microsoft Office Applications

Responsibilities:

 • To ensure that business operations and sales department understand and abide by laws, regulations, codes, policies, and career ethic including assessment of new laws and policies and conduct trainings which are applied to it.
 • To provide advice and guidance on matters relating to compliance with local laws and regulations and Regional Compliance Standards (RCS).
 • To serve in a consultancy capacity on regulatory compliance matters to the senior management and staff and agents/other distribution channels.
 • To supervise and monitor team’s performance on regulatory change and compliance, governance related compliance policies and organizational compliance regulatory matrix.
 • To coordinate, build and maintain good relationship with the competent authorities and external stakeholders such as the Office of Insurance Commission (OIC), SEC, AMLO and Regional Compliance.
 • To ensure that effective training on compliance matters, money laundering prevention, financial crimes is conducted to PLT employees and, where appropriate, to conduct the training or participate in the training for building awareness and compliance culture to all PLT staffs concerned in compliance issue.
 • To prepare the regulatory compliance management plan and AML/ABC/financial crime activities compliance plan to come up with the annual compliance plan for Head of Compliance, CEO, Regional Compliance and Audit Committee (AC) review and approval.

Job Specifications:

 • Bachelor degree or higher preferably in law or accountancy or business administration
 • 10 years experiences in the relevant fields.
 • Integrity
 • Skills of diplomacy, persuasion, tact and discretion
 • Relevant experience of having worked in a Compliance capacity e.g. as a lawyer, internal audit manager, compliance consultant, external audit manager, a regulator or Government official.

Responsibilities:

 • Meeting and greeting visitors at all levels of seniority;
 • Organizing and maintaining diaries and making appointments;
 • Dealing with incoming email, faxes and post
 • Producing documents, briefing papers, reports and presentations;
 • Organizing and attending meetings and ensuring the manager is well prepared for meetings

Qualifications:

 • University Degree
 • At least 3-5 years’ work experience related to personal assistant role
 • Good command of English
 • Research and reporting skills
 • Possess problem-solving abilities

Responsibilities:

A) Business Continuity Planning

 • Disseminate and enforce PLT Business Impact Analysis (BIA), Business continuity Planning (BCP), Pandemic Plan methodology and good practices to department BCM coordinators
 • Review and complete BIA, BCP, Pandemic Plan created by department BCM coordinators in order to verify:
 • Overall coherence between all business continuity plans at PLT level;
 • Consistency with Global and PCA BCM Policy and Standard, where appropriate;
 • Compliance with local and global regulations
 • Report on a regular basis to regional BCM coordinator on completion rate of Business Continuity deliverables
 • Alert to management/ regional BCM coordinator on any deviation from good practice or existing guidelines and regulations.
 • Coordinate Call tree updates and testing on semi-annual basis,
 • Maintain BCM awareness to staff on all level

B) Disaster Recovery Planning

C) Tests and Exercises Planning

 • Coordinate with IT BCM coordinator to ensure the DR Plan established in PLT can meet business areas’ requirements that the applications/ infrastructures are available and executable.
 • Coordinate with Department BCM coordinators to define test scripts prior to testing.
 • Coordinate with internal/ external coordinators and test participants to facilitate the testing/exercise.
 • Consolidate feedback and reporting of test and exercises results, monitor subsequent resolution of corrective action plans, and report to country management and regional BCM coordinator

D) Incident Management Planning

 • Define the Incident Management structure and ensure the Incident Management Team (IMT) member and their alternatives’ contact details are up-to-date (ie. IMT members’ contacts  updates)
 • Maintain the Incident Management dedicated facilities (command center)

Qualifications:

 • A bachelor's degree in business with at least 5 years of experience in Business Continuity Management.
 • Preferable to hold CBCI of Business Continuity Institute, BCCE of Business Continuity Management Institute or CPCP of Disaster Recovery Institute)
 • Strong analytical and interpersonal skill with good attention to detail
 • Good skills in Microsoft Excel and PowerPoint
 • Experience at driving BCP and incident management in finance service institutions.
 • Proven skills in managing complex business issues across multiple stakeholders and multiple geographies.
 • Requires excellent communication, influencing, negotiating and broad organizational skills

 

Underwriting Issue and Claims

Responsibilities:

 • Able to lead the team to work effectively and efficiently with leadership
 • To support company statistics and able to present Claims statistics report
 • To manage and monitoring all Claims process and correct
 • To assess all riders benefit & claims types including of Fax claims service
 • To create training program for junior claims assessor
 • To support other functions and customers including network hospitals


Qualifications:

 • Bachelor's Degree with Medical background or legal background is preferred
 • Experience 5 years as claims manager is preferred

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบเอกสารการขอเอาประกันชีวิต
 • การพิจารณารับประกันเคสทุกช่องทางการขาย โดยเน้นการพิจารณาเคสตรวจสุขภาพ (เคสใหม่, ขอต่อสัญญา, ขอซื้อสัญญาเพิ่มเติมภายหลังและเพิ่มทุน, เคสที่สาขาออกกรมธรรม์, เคสขอความเห็นจากฝ่ายสินไหม และเคสที่มีปัญหาร้องเรียน)
 • คำนวณและตรวจสอบเบี้ยเพิ่มพิเศษตามคู่มือ ในรายที่มีความเสี่ยงภัยสูง
 • จัดทำข้อมูล MIB (Medical Information Bureau)
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการพิจารณารับประกันชีวิตและประเมินความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ตอบข้อซักถามของฝ่ายขาย
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (MS Office) ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรู้รอบตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ข้อมูลติดต่อ

วิลาวัลย์ กุลวงศ์วรพัฒน์

Wilawun.Kulvongvorapat@prudential.co.th

Tel: +66-2352 8113

Back to Top