ลงทะเบียนขอรับหมวกกันน็อก

หมวกกันน้อค

โครงการ นักเรียนปลอดภัยใส่ใจใส่หมวก

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุน “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยขอเรียนเชิญโรงเรียนที่ใส่ใจและตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน ติดต่อขอรับหมวกนิรภัยฟรี เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

ฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
คุณ หงษ์นภา อิสระพัฒนะพงษ์ [email protected] โทร. 0 2352 8000 / โทรสาร 0 2352 8927

*รายละเอียดเพิ่มเติม
- ขนาดของหมวกกันน็อก เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6
- หมวกนิรภัยมีจำนวนจำกัดจึงกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาจัดส่งหมวกกันน็อก ตามลำดับก่อนหลังของการสมัครโดยบริษัทฯ จะจัดหมวกนิรภัยให้ฟรีตามที่อยู่ของโรงเรียน

Back to Top