เลือกภาษา
A doctor checking a patient’s back
ประกันสุขภาพ

พรู พีเอ

ปกป้องคุณจากความสูญเสียแม้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ครั้ง

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

อายุรับประกันภัย

แผนคลาสสิก: 5-65 ปี


แผนแพลทินัม: 25-65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

100,000 บาท

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแผนประกันแต่ละแบบ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ชั้นอาชีพ

 

แผนนี้สำหรับอาชีพที่ทำงานในสำนักงาน โดยมีความเสี่ยงอุบัติเหตุต่ำเช่น ผู้บริหารระดับสูง นักบัญชี พนักงานธนาคาร ทนาย อัยการ ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา นักเขียนโปรแกรม แพทย์ นักวิชาการ บรรณาธิการ เจ้าของร้านทองและร้านเครื่องประดับ เป็นต้น

 

ชั้นอาชีพ 1

PRUClassic

อายุ 5-65 ปี

อายุ 16-65 ปี

ความคุ้มครอง

แผน 100,000

100K-1

แผน 200,000

200K-1

แผน 300,000

300k-1

แผน 400,000

400k-1

แผน 500,000

500k-1

แผน 600,000

600k-1

แผน 700,000

700k-1

การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD)

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ฆาตกรรมและการทำร้ายร่างกาย (MA)

50,000

100,000

150,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ค่ารักษาพยาบาล (ME)

10,000

20,000

30,000

50,000

60,000

70,000

80,000

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (MC)

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

700

1,000

1,400

1,900

2,300

2,600

2,900

 

แผนนี้สำหรับอาชีพที่ต้องออกนอกสำนักงานเป็นบางครั้ง แต่ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ต้องประสบอุบัติเหตุ และสำหรับเจ้าของบริษัทขนาดเล็กที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตัวแทนขาย ผู้ประสานงาน พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าของร้านชำ เจ้าของร้านเสริมสวย วิศวกร นักข่าว ช่างภาพ เป็นต้น

 

ชั้นอาชีพ 2

PRUClassic

อายุ 16-65 ปี

ความคุ้มครอง

แผน 100,000

100K-2

แผน 200,000

200K-2

แผน 300,000

300K-2

แผน 400,000

400K-2

แผน 500,000

500K-2

แผน 600,000

600K-2

แผน 700,000

700K-2

การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD)

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ฆาตกรรมและการทำร้ายร่างกาย (MA)

50,000

100,000

150,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ค่ารักษาพยาบาล (ME)

5,000

10,000

20,000

40,000

50,000

60,000

70,000

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (MC)

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

700

1,000

1,400

1,900

2,300

2,600

2,900

 

แผนนี้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ทักษะทางกายภาพ แต่ไม่มีความเสี่ยงสูงมากนัก เช่น หัวหน้าคนงาน ผู้ค้าขายในตลาด ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อง ช่างประปา เจ้าของร้านขายเครื่องยนต์ สัตวแพทย์ เจ้าของอู่ซ่อมรถ เจ้าของไร่ พ่อครัว บริกร เจ้าของปั๊มน้ำมัน เป็นต้น

 

ชั้นอาชีพ 3

PRUClassic

อายุ 16-65 ปี

ความคุ้มครอง

แผน 100,000

100K-3

แผน 200,000

200K-3

แผน 300,000

300K-3

แผน 500,000

500K-3

การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD)

100,000

200,000

300,000

500,000

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)

100,000

200,000

300,000

500,000

ฆาตกรรมและการทำร้ายร่างกาย (MA)

50,000

100,000

150,000

250,000

ค่ารักษาพยาบาล (ME)

5,000

8,000

16,000

30,000

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (MC)

50,000

100,000

150,000

250,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

750

1,100

1,600

2,500

 

พรู พีเอ ให้ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์นี้ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ คุณเลือกแผนที่เหมาะสมกับคุณได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ และความคุ้มครองจะเริ่มต้นทันทีที่บริษัทฯ อนุมัติใบสมัครของคุณ

 

ชั้นอาชีพ 1 หรือ 2

PRUPlatinum

อายุ 25-65 ปี

ความคุ้มครอง

แผน 1,000,000

1ล-1/1ล-2

แผน 2,000,000

2ล-1/2ล-2

แผน 3,000,000

3ล-1/3ล-2

แผน 4,000,000

4ล-1/4ล-2

แผน 5,000,000

5ล-1/5ล-2

แผน 10,000,000

10ล-1/10ล-2

การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD)

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

10,000,000

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

10,000,000

ฆาตกรรมและการทำร้ายร่างกาย (MA)

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (ต่อสัปดาห์) (TTD)

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

5,000

ค่ารักษาพยาบาล (ME)

100,000

100,000

150,000

200,000

200,000

300,000

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (MC)

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

4,400

7,600

10,900

14,300

16,600

28,500

หมายเหตุ**
  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • พรู พีเอ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)