โรงพยาบาล สนามจันทร์

โรงพยาบาลสนามจันทร์
1194 ถนน เพชรเกษม  ตำบล สนามจันทร์ จังหวัด นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034-219-600     โทรสาร: 034-217-820
สิทธิพิเศษ
รายละเอียด :
 - โปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลทุกโปรแกรม
    รับส่วนลด 10%  กรณีชำระด้วยเงินสด
    รับส่วนลด  5%   กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
หมายเหตุ:  - กรุณาแสดงบัตรพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ก่อนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์