โรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Tel. 0-2185-1444
http://camillianhospital.org/

สิทธิพิเศษที่โรงพยาบาลมอบให้ : ผู้ป่วยนอก (OPD) ,ผู้ป่วยใน (IPD)
รายละเอียด (เพิ่มเติม) : - OPD (ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น)
  - ค่ายา: ได้รับส่วนลด 10%
ยกเว้น ค่าแพทย์, ยา ARV, วัคซีนและยารักษาโรคมะเร็ง
- IPD (ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น)
  - ค่าห้อง, ค่ายา: ได้รับส่วนลด 10%
ยกเว้น ค่าแพทย์, ยา ARV, วัคซีนและยารักษาโรคมะเร็ง
 
เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ :
  1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประกันพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ณ จุดชำระเงิน
2. ส่วนลดดังกล่าวทั้งสองกรณี ลูกค้าต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
** กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตไม่สามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวได้
   

เงื่อนไขในการเข้าขอรับสิทธิ์ :
โปรดแสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์ พร้อมแสดง SMS (บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) ก่อนเข้ารับบริการ