โรงพยาบาล ศุภมิตร

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
76 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทรศัพท์:  0-3550-0283-8, 0-3552-3777    โทรสาร: 0-3550-0697, 0-3550-1406 http://www.supamitrhospital.com/
สิทธิพิเศษ
รายละเอียด (เพิ่มเติม) :
 - ส่วนลด 5%      ค่าทันตกรรม, ค่ากายภาพบำบัด, ค่าทำแผล
 - ส่วนลด 10%    ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าตรวจรังสี, ค่าตรวจเลือด 
 - ส่วนลด 50%    สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
หมายเหตุ: ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะเงินสด  บัตรเครดิตหัก 2%